Badania i raporty

 

Kategoria tematyczna
Autorzy
Czytaj

RAPORT

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

W OBSZARZE II

Anna Piekarska
Renata Chilińska
Jolanta Ekstowicz

więcej >>

WZO w zakresie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła w Grajewie

Anna Borkowska
Lidia Brzozowska Hałuniewicz
Edward Grott

więcej >>

Raport z ewaluacji -
 Frekwencja w Szkole Podstawowej

Chilińska Renata
Ekstowicz Jolanta
Mejzner Nella

więcej >>

Wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013
Współpraca z rodzicami

Anna Borkowska
Jolanta Ekstowicz

więcej>>

 Ankieta – Postawy moralne uczniów
Analiza i podsumowanie badań
marzec 2011

Andrzej Koszczuk
Mirosław Deresz
więcej >>
 Ankieta – Postawy moralne uczniów
Analiza i podsumowanie badań
listopad 2011
Andrzej Koszczuk
Jarosław Reut
Gabriela Śleszyńska
więcej >>
 Raport
Zjawisko cyberprzemocy
Iwona Chodnicka
Anna Kabańska
Jacek Merski
Anna Piekarska
więcej >>
Raport z diagnozy
frekwencja w klasach gimnazjalnych

Ewa Wróblewska
Jadwiga Kozicka
Agnieszka Zamojska

 więcej >>
 Współpraca z rodzicami Anna Borkowska
Jolanta Ekstowicz
 więcej >>

Raport z opracowania
z ankiety skierowanej do rodziców na temat WSO

Jarosław Reut
Remigiusz Adam Serafin
więcej >>

Raport z diagnozy
Problem: Współpraca szkoły z rodzicami

Dorota Jaśkowska
Anna Chrzanowska

Anna Niesłuchowska
Jarosław Reut

 więcej >>

Raport z diagnozy -wybór przyszłego zawodu

Joanna Kozłowska
Janusz Pruszyński
więcej >>

Raport Wenątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Iwona Chodnicka
Jadwiga Kozicka
Anna Piekarska

więcej >>

Diagnoza z badań frekwencji w klasach przysposabiających do pracy

 Emilia Kukier

więcej >>

 

Materiały zamieszczone na stronie internetowej szkoły sa autorskimi opracowaniami nauczycieli.