Aktualności - oferta dla uczniów

 


Oferta dla uczniów chcących uczyć się w szkole zawodowej lub przysposabiającej do pracy zawodowej oraz informacja o programie wczesnego wspomagania

 

Wychowanie przedszkolne

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Zasadnicza szkoła zawodowa

Szkoła przysposabiająca do zawodu

Informacja o programie wczersnego wspomagania rozwoju dziecka

 


Regulaminy naboru uczniów do zespołu szkół oraz wzory podań

Regulamin naboru uczniów do PG nr 4 przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2016/17 - pobierz plik

Regulamin naboru uczniów do SPDPZ przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2016/17 - pobierz plik

Regulamin naboru uczniów do ZSZ przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2016/17 - pobierz plik

 

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - pobierz plik pdf - pobierz plik doc

Podanie o przyjęcie do gimnazjum - pobierz plik pdf - pobierz plik doc

Podanie o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej - pobierz plik pdf - pobierz plik doc

Podanie o przyjęcie do Szkoły Pszysposabiającej do Pracy Zawodowej - pobierz plik pdf - pobierz plik doc

 


Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2016/17 - pobierz plik

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkola Specjalnego na rok szkolny 2016/2017 - pobierz plik

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkola Specjalnego przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie w roku szkolnym 2016/2017  - pobierz plik