O nas dzisiaj

ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie - to możliwość wspierania rozwoju lub kształcenia dzieci w:

 • w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • szkole podstawowej,
 • gimnazjum,
 • zasadniczej szkole zawodowej,
 • szkole przysposabiającej do pracy.

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie jest szkołą publiczną, świadczącą usługi oświatowe uczniom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzicom i środowisku. Nauczycielom zależy przede wszystkim na wykształceniu u uczniów umiejętności niezbędnych do samodzielnego i kulturalnego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, w szczególności do:

 • podejmowania wysiłku w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności,
 • rozwijania talentów i zainteresowań,
 • współżycia i współpracowania z innymi ludźmi,
 • przestrzegania prawa i norm zwyczajowych,
 • zdobywania dalszej wiedzy i podejmowania pracy zawodowej.


W szkole prócz sal lekcyjnych i klaso-pracowni znajdują się:

 • sala gimnastyczna, sala rehabilitacyjna i plac zabaw, które wyposażone są w zespoły przyrządów gimnastycznych i rehabilitacyjnych służących do korekcji wad postawy oraz rehabilitacji ruchowej.
 • gabinet logopedyczny
 • gabinet do terapii metodą Tomatisa i EEG-Biofeedback
 • sala poznawania świata
 • sala do zajęć metodą integracji sensorycznej


Największą jednak popularnością cieszy się nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa i multimedialna. Wyposażenie sali pozwala nie tylko korzystać z komputerów i stałego dostępu do Internetu, ale również z rzutnika multimedialnego, telewizora cyfrowego,odtwarzacza DVD. Ilość stanowisk w zupełności zaspokaja potrzeby szkoły.

Przy budynku znajduje się boisko do gry w koszykówkę i piłkę siatkową i doskonale wyposażony ogród jordanowski, który przyciąga dzieci z całego miasta. W budynku znajduje się także gabinet pielęgniarki szkolnej, pedagoga, biblioteka z czytelnią i internetowe centrum informacji multimedialnej oraz świetlica i stołówka.
Uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają trudności z dotarciem do szkoły, dowozi nasz autobus i mikrobus.

Przy ZSS działają:

 • Samorząd Uczniowski
 • koło PCK
 • drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku"
 • Stowarzyszenie "Szkoła Naszą Szansą"


Nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w różnego typu imprezach kulturalnych i sportowych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Zdobywają na nich liczne nagrody ( np. w roku 2002/2003: I, II, III i IV miejsce w "Integracyjnym Biegu Solnym" w Ciechocinku, II miejsce w Ogólnopolskim turnieju Zapaśniczym, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Park Narodowy...", I i IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie "Orto-Zgadula" w Giżycku, II i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym w Łomży ). Harcerze wyjeżdżają na biwaki, obozy, wycieczki i zloty. Biorą systematycznie udział w wojewódzkich przeglądach twórczości drużyn NS.

Kadrę ZSS stanowią specjaliści w zakresie:

 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • profilaktyki społecznej i resocjalizacji
 • oligofrenopedagogiki
 • logopedii
 • rewalidacji
 • gimnastyki korekcyjnej
 • surdopedagogiki
 • terapii pedagogicznej
 • integracji sensorycznej
 • rehabilitacji ruchowej
 • terapii metodą Tomatisa oraz metodą EEG Biofeedback
 • oraz nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów: j.polskiego, j.rosyjskiego,j.angielskiego, matematyki,fizyki,informatyki, historii, biologii, przyrody, geografii, wychowania fizycznego, sztuki.

Szkoła stale współpracuje z rodzicami oraz różnymi podmiotami wspierającymi pracę wychowawczą i profilaktyczną, m.in. z Policją, Sądem-Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, Służbą Zdrowia oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.