One są wśród nas

"One są wśród nas" - wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Artykuł pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej


Choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, hemofilia czy astma nie powinny wykluczać dzieci z normalnego życia. Częścią tej normalności jest możliwość takiej edukacji, jaką mają wszystkie dzieci. Przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczycieli i opiekunów mogą cieszyć się swoim dzieciństwem razem z rówieśnikami - powiedziała minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, prezentując wyniki prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych.

Minister Katarzyna Hall przedstawiła opracowany w ramach prac zespołu zestaw pięciu broszur - informacji dla pedagogów i opiekunów dzieci przewlekle chorych. Każda z pięciu publikacji, pod wspólnym tytułem „One są wśród nas", zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża  nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.

Publikacje zostały przygotowane w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła", na zlecenie ministra edukacji narodowej, we współpracy z ministrem zdrowia oraz pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania.

One są wśród nas seria I


Ukazała się II seria wydawnicza One są wśród nas, przygotowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła, we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw Równego Traktowania.

 Seria One są wśród nas zawiera szczegółowe informacje dla pedagogów i opiekunów na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i w przedszkolu. Pakiet składa się z siedmiu książeczek, których autorzy poruszają tematy dotyczące problemów życia psychicznego dzieci i młodzieży:
  • Irena Namysłowska, Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole
  • Monika Turno, Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu
  • Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk, Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu
  • Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk, Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu
  • Gabriela Jagielska, Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu
  • Gabriela Jagielska, Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu
  • Ida Derezińska, Monika Gajdzik, Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole  i przedszkolu

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji