Nowy Start w Życie

banner

Nowy start w życie

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

 

czytaj więcej